Seminar je sestavljen iz treh sklopov

Vsebina seminarja

1. predavanje o izdelavi kazenske in civilne sodne odločbe

Predavanja se izvedejo praviloma v enem dnevu: v dopoldanskem delu civilno pravo in v popoldanskem delu kazensko pravo. Na predavanjih predavatelja, ki sta oba bivša sodnika, udeležence seminarja poučita o tem, kaj je pomembno pri pripravi na pisanje kazenske in civilne sodne odločbe in kako napisati čim bolj kvalitetno sodno odločbo.

Vsebina predavanj:

 • o vrstah sodnih odločb
 • o temeljnih sestavinah sodne odločbe
 • o konkretnih predlogih za pisanju sodne odločbo in o tem, čemu posvetiti pozornost pri pisanju sodne odločbe (npr. časovna veljavnost predpisov)
 • o napakah pri pisanju sodne odločbe na izpitu
 • o pravilnem in potrebnem izrazoslovju pri pisanju sodnih odločb
 • in tudi o tem, kako se lotiti študija spisa na pisnem delu izpita in kako napisati sodno odločbo v časovnem okviru osmih ur.

Seminar praviloma vodita dva predavatelja hkrati in poteka v obliki pogovora ter izmenjave konkretnih izkušenj, zato so vprašanja udeležencev več kot dobrodošla.

Udeleženci prejmejo tudi:

 • skripto o predavanih tematikah za izdelavo sodnih odločb,
 • vzorce sodnih odločb, iz katerih so razvidne sestavine posamezne odločbe in ustrezno besedišče.

2. pisanje kazenskih in civilnih sodnih

Udeleženci v sklopu priprav na pravniški državni izpit napišejo tudi tri civilne in tri kazenske odločbe (sodbe prve stopnje). Na predavanjih udeleženci prejmejo dva primera s področja civilnega prava in dva primera s področja kazenskega prava. Za te primere doma napišejo sodne odločbe:

 • prvo civilno in kazensko sodbo udeleženci napišejo že v prvem tednu po predavanjih in ju posredujejo predavateljema najkasneje do četrtka istega tedna. Na ti dve sodbi predavatelja udeležencem podata kritične pripombe in oceno na konzultacijah, ki so naslednjo soboto po predavanjih,
 • v naslednjem tednu udeleženci napišejo drugo civilno in drugo kazensko sodbo, na kateri dobijo pripombe in oceno do simulacije pisnega dela,
 • na naslednjih dveh srečanjih poteka simulacija pisnega dela pravniškega državnega izpita, ko udeleženci v osmih urah izdelajo sodno odločbo. Na prvi simulaciji pišejo sodbo iz civilnega prava, na drugi pa sodbo iz kazenskega prava.

Ker želimo simulacijo čimbolj približati pisnemu delu pravniškega državnega izpita, imajo udeleženci pri sebi lahko le zakone in komentarje zakonov ter svoje zapiske, ne morejo pa uporabljati interneta, pa tudi komunikacija med udeleženci in preko telefona ni dovoljena.

Po končanih simulaciji pisnega dela izpita udeleženci prejmejo popravljene in ocenjene osnutke sodnih odločb s pripombami predavateljev v roku v roku 14 dni.

3. individualne konzultacije s predavatelji

Predavatelja na individualnih konzultacijah podata oceni za prvi dve izdelani sodbi. Udeleženca opozorita na morebitne napake pri pisanju sodbe in mu predlagata pravilne rešitve. Udeleženec predavatelja prosto sprašuje o vseh dilemah, ki so se mu zastavile pri pisanju odločbe, predavatelja pa mu pomagata z nasveti.

4. dodatno svetovanje preko elektronske pošte

Udeleženci imajo v času udeležbe na seminarju in po njem možnost predavateljema tudi  po elektronski poti zastaviti vprašanja, ki se jim zastavijo pri pisanju sodnih odločb ter pri pripravah in učenju za pravniški državni izpit. Ni potrebno, da se vprašanja nanašajo izključno na izdelavo sodne odločbe. Predavatelja bosta na vprašanja odgovorila v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku 3 dni.

Potek seminarja

1. teden

UVODNI PREDAVANJI:   

sobota:   9.00 – 12.00 civilno pravo

               13.00 – 16.00 kazensko pravo

2. teden

KONZULTACIJE S PREDAVATELJEMA

Sobota: 9.00 – 15.00 civilno in kazensko pravo

3. teden

SIMULACIJA PISNEGA DELA IZPITA

Petek: 8.00 – 16.00, civilno pravo

Sobota: 8.00 – 16.00, kazensko pravo

Kandidat prinese na simulacijo osnutek 2C, obrazloženo pisno oceno prejmete po elektronski pošti.

4. teden

SIMULACIJA PISNEGA DELA IZPITA

Sobota: 8.00 – 16.00, kazensko pravo

Kandidat prinese na simulacijo osnutek 2K, obrazloženo pisno oceno prejmete po elektronski pošti.

Mnenja udeležencev

“Nam vitae ultrices enim. Vestibulum malesuada odio nibh, sit amet volutpat nulla rhoncus vulputate. Duis ac mattis mauris. Praesent ante nisl, euismod sit amet nisi ut, lacinia tristique diam. Sed vel ullamcorper tellus, condimentum imperdiet metus. Donec blandit egestas accumsan. Praesent non vehicula diam. Donec ac ultrices elit. Integer ut fermentum sem. Quisque lacinia nisi interdum, luctus erat vitae, gravida metus.”

—Jane Doe

Kako nas najdete

Pisarna

INŠTITUT ZA PRAVO
VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA

Stritarjeva ulica 7
4000 Kranj

T: 00386 4 281 39 00
F: 00386 4 281 39 07
E: info@pravni-institut.si

Zemljevid

Inštitut za pravo vsakdanjega življenja, Stritarjeva ulica 7, 4000 Kranj
IBAN SI56 3400 0101 7421 433 (Sparkasse d.d.) I Davčna številka: 28033230 I Matična: 7209100000

PRIJAVNICA