Prijava na seminar

Zainteresirane osebe se lahko prijavijo na seminar na elektronski naslov info@pravni-institut.si ali preko prijavnega obrazca:

Fizične ali pravne osebe

Udeležil/a se bom seminarja

Telefon

04 281 39 00

Kje smo

Stritarjeva ulica 7
SI-4000 Kranj

Lahko nas kontaktirate na 04 281 39 00 ali 040 298 389.

  • Kotizacijo je mogoče poravnati v dveh mesečnih obrokih, poravnana mora biti pred začetkom seminarja.
  • Pisne odjave upoštevamo 7 dni pred izvedbo seminarja, za kasnejšo odjavo zaračunamo !0% materialnih stroškov.
  • V primeru neupravičene odjave zaračunamo 50% celotne kotizacije, v primeru neudeležbe brez odjave kotizacije ne vračamo oz. jo zaračunamo v celoti.
  • Organizator si pridržuje pravico, da zaradi objektivnih razlogov spremeni lokacijo oz. zamenja predavatelje.
  • Seminar odpade v primeru premajhnega števila oseb (min 6 oseb).
  • Organizator si pridržuje pravico odjave seminarja najkasneje 3 dni pred izvedbo seminarja.

 

CENA:

Kotizacija za celotni seminar znaša 700,00€

Kotizacija za individualne konzultacije, pisanje sodnih odločb in oceno pisnih izdelkov 450,00€

Cena za individualno konzultacijo 200€

Cena za pisanje dodatne sodne odločbe in njena ocena 50€

Znesek udeleženci nakažejo najkasneje 10 dni pred seminarjem na transakcijski račun Inštituta za pravo vsakdanjega življenja s št. TRR SI56 3400 0101 7421 433, odprt pri banki Sparkasse d.d. Rezervacija termina se ne glede na čas prijave šteje za potrjeno z dnem plačila kotizacije.

Kako nas najdete

Pisarna

INŠTITUT ZA PRAVO
VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA

Stritarjeva ulica 7
4000 Kranj

T: 00386 4 281 39 00
F: 00386 4 281 39 07
E: info@pravni-institut.si

Zemljevid

Inštitut za pravo vsakdanjega življenja, Stritarjeva ulica 7, 4000 Kranj
IBAN SI56 3400 0101 7421 433 (Sparkasse d.d.) I Davčna številka: 28033230 I Matična: 7209100000

PRIJAVNICA